O nás

ČO VAŠE DETI NAUČÍME ?

Pohybové aktivity
podpora pri prvých krokoch, lezení, sedení, pri samostatnej chôdzi, pri behaní, pri skákaní, pri tancovan

Samostatnosť
naučia sa základným hygienickým návykom, samostatne stolovať, obliekať sa, obúvať, naučia sa chodiť na nočník, neskôr na WC

Komunikácia
naučia sa prvé slová, rozširovanie slovnej zásoby v slovenskom, anglickom a postupne nemeckom jazyku

Socializácia
bezproblémové začlenenie sa do kolektívu, naučia sa slušne správať v spoločnosti, spoločne medzi deťmi,naučia sa poprosiť a poďakovať

Rozvoj myslenia
veku zodpovedajúce hry, ktorými sú priraďovanie tvarov a farieb k predmetom

Kreativita
hudobná výchova, telesná výchová, koordinovaný pohyb tela a hudby prostredníctvom tanca, používanie hudobných nástrojov

REŽIM DŇA

Harmonogram dňa mladších batoliat – deti od 6mesiacov do 18 mesiacov

06:00 – 08:00 príchod detičiek, hry a hrové činnosti, pohybové a relaxačné cvičenia, edukačné aktivity
08:00 – 08:30 osobná hygiena, raňajky (mladšie batoľatá sú kŕmené, návyk na správne samostatné stolovanie, učenie hygieny pri stolovaní)
08:30 – 09:15 výchovno – vzdelávacie činnosti (hudobná, výtvarná, telesná, jazyková činnosť)
09:15 – 09:30 ovocná desiata
09:30 – 11:00 výchovno – vzdelávacie činnosti, učenie sa formou hier, pobyt na čerstvom vzduchu podľa počasia
11:00 – 11:30 osobná hygiena, obed, mladšie batoľatá sú kŕmené, návyk na správne samostatné stolovanie, učenie hygieny pri stolovaní
11:30 – 14:15 popoludňajší spánok
14:15 – 14:45 osobná hygiena, olovrant
14:45 – 17:00 pobyt vonku, voľné hry, postupný odchod detí domov

Harmonogram dňa mladších batoliat – deti od 19 mesiacov

06:00 – 08:00 príchod detičiek, voľná hra
08:00 – 08:30 ranná hygiena, raňajky (návyk na správne samostatné stolovanie, učenie hygieny pri stolovaní)
08:30 – 09:15 výchovno – vzdelávacie činnosti (hudobná, výtvarná, telesná, jazyková činnosť)
09:15 – 09:30 ovocná desiata
09:30 – 11:00 výchovno – vzdelávacie činnosti, učenie sa formou hier, didaktické hry, pobyt na čerstvom vzduchu podľa počasia
11:00 – 12:00 osobná hygiena, obed, návyk na správne samostatné stolovanie, učenie hygieny pri stolovaní
12:00 – 14:30 popoludňajší spánok
14:30 – 15:00 osobná hygiena, olovrant
15:00 – 17:00 pobyt vonku, voľné hry, postupný odchod detičiek

ZOZNAM POTREBNÝCH VECÍ

Čo Vaše dieťatko potrebuje v jasliach ?

papučky, sandálky (čo rado nosí)
náhradné oblečenie na prezlečenie (body, pančušky, ponožky, tepláky …)
plienky, vlhčené obrúsky
kojenecká fľaša, resp. pohárik
posteľnú bielizeň, plachtu (nepremokavá), pyžamko, uterák
u starších batoliat zubnú kefku, pastu a pohárik
obľúbenú hračku na spanie
Všetko ostatné poskytne zariadenie.